He that would eat the kernel must crack the nut

AWA - Analytical Writing Assessment

Оцінює здатність до критичного мислення та логічної аргументації. Головне завдання полягає в аналізі текстового фрагмента з точки зору його логічної звя’зності та його критика.

Почати підготовку

Приклад: Kate is a 3rd-year student. So far, she has received only excellent marks. Therefore, Kate will obviously obtain a diploma with honors.

Завдання того, хто здає, полягає у визначенні «логічних слабкостей» у мисленні автора та їх подальшому описі. В даному випадку очевидні такі помилки:

Автор припускає, що єдиний критерій отримання диплома з відзнакою є оцінки, отримані студентом у процесі навчання; це, в свою чергу, не обумовлено самим аргументом; Kate знаходиться лише на 3 курсі, тобто автор не врахував можливого падіння успішності Kate у майбутньому.

Таким чином, в аргументі про Kate автор повинен надати додаткову інформацію, щоб зробити його самодостатнім.

Особливості Analytical Writing AssessmenT

1

У GMAT немає формальних вимог щодо довжини есе

2

Орфографічні помилки мають мінімальний вплив на кінцевий бал

3

Список кейсів для аналізу на GMAT знаходиться у відкритому доступі

4

Результат Analytical Writing Assessment не враховується при підрахунку загального балу з GMAT.

Напишіть нам